DOMOV Slovakia, a.s.

je stavebno-inžinierska organizácia, ktorá sa zaoberá:

* prípravou a inžinieringom stavebných diel
* projektovaním stavieb podľa požiadaviek investora
* dodávkou a realizáciou stavieb
* výrobou, dodávkou a montážou montovaného systému PANTER
* poradenstvom pri získavaní podpory zo ŠFRB a dotácií z MVaRR SR
* výkonom činnosti stavebného dozoru
* komplexným poradenstvom v stavebníctve

PRE PRIMÁTOROV A STAROSTOV


Predstavenstvo spoločnosti


Ing. Pavol Karaba
predseda predstavenstva

Ing. Samuel BABJAK
člen predstavenstva

p. Peter GANDI
člen predstavenstva, riaditeľ spoločnosti



* spoločnosť je exkluzívnym výrobcom a dodávateľom stavieb, montovaným stavebným systémom PANTER, modernou
   technológiou, ktorá spája rýchlosť výstavby a prijateľnú cenu s vynikajúcimi mechanicko - fyzikálnymi vlastnosťami
* spoločnosť poskytuje kompletnú podporu pri prípravu a realizáciu projektov v rámci štátnych programov rozvoja bývania
   pre obce a mestá na celom území SR (nájomné byty, sociálne byty a pod.)
* spoločnosť vlastní práva na typové projekty rodinných domov, radových rodinných domov, bytových domov, stavaných
   montovaným stavebným systémom PANTER
* spoločnosť vlastní know-how na komplexný proces výstavby lokalít rodinných domov, aj skupín bytových domov
* spoločnosť je dodávateľom a realizátorom výstavby výrobných prevádzok, hál, skladov a pod., konštrukčných systémov
  z drevených styčníkových väzníkov, ľahkých oceľových konštrukcií a montovaných systémov