Vážený pán starosta - primátor,

prichádzame k Vám na pomoc pri riešení problémov s bytovou situáciou Vašich občanov....

Naša spoločnosť sa zaberá prípravou a realizáciou výstavby nájomných bytov montovaným systémom PANTER na celom území Slovenskej republiky. Firma vlastní exkluzívne právo na dodávku a montáž systému na základe zmluvy o exkluzivite a úžitkového vzoru. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti výstavby na základe "Výnosu MVaRR SR o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania".

V prípade Vašej požiadavky Vám vypracujeme aj kompletnú projektovú dokumentáciu na základe Vašich podkladov a možností,

ako aj poskytneme kompletný servis pri vybavovaní stavebného povolenia, prípravy podkladov na vypracovanie žiadosti pre úver zo ŠFRB a dotácie z MVaRR SR až po vybavenie kolaudačného rozhodnutia.

Vzhľadom k našim skúsenostiam (nájomné bývanie realizujeme od začiatku existencie programu nájomných bytov) a výlučnému vlastníctvu technológie vieme výrazne zrýchliť prípravu, inžiniering a výberový proces na stavbu bytového nájomného domu. Celý proces je nastavený tak, aby obec vkladala do tohto programu minimum vlastných prostriedkov.

1 | 2 | 3 >>