V rámci tohto programu sme zrealizovali už niekoľko desiatok akcií, ako napríklad:

V tomto roku máme pred dokončením stavby v Malinove (24 b.j.), Miloslavove (6 b.j.), zahajujeme výstavbu vo Vinosadoch (12 b.j.) a mestskej časti Bratislava Rusovce (11 b.j.).

Predstavujeme Vám možnosti a výhody výstavby našim montovaným systémom oproti klasickým murovaným systémom.

Podrobný popis systému a výhod nájdete v časti Technológia a FAQ.

Výhody systému PANTER môžeme zaradiť do niekoľkých bodov:

suchá montáž - čo umožňuje celoročnú výstavbu, ktorá nie je ovplyvnená výkyvmi počasia

rýchlosť výstavby - v porovnaní s klasickou technológiou sa výstavba skracuje až o 60%

nízke náklady na prevádzku staveniska - náklady na prevádzku staveniska sa znižujú oproti klasickej technológii až o 50%

nízke prevádzkové náklady - montovaný systém PANTER zaručuje svojimi vlastnosťami úsporu na prevádzke až o 70%

 

<< 1 | 2 | 3 >>