Radové rodinné domy

      * Miloslavov - Alžbetin Dvor - nájomný radový
        dom, 6ks

Iné druhy stavieb

       * autosalón a autoservis CITROËN v Trenčíne
       * skladová hala, Miloslavov - Alžbetin Dvor
       * prevádzková hala spoločnosti KOSTELECKÉ
         UZENINY v Limbachu

B. výstavba klasickou technológiou:

Rodinné domy

       * Bratislava - Záhorská Bystrica
       * Bratislava - Jarovce      * Šenkvice - nadstavba
      * Šenkvice - rekonštrukcia, 2ks
      * Kaplná - rekonštrukcia
      * Malacky - rekonštrukcia
      * Námestovo - Vavrečka
      * Bratislava - Rača

Bytové domy

      * Bratislava, Višňová ulica, 22 b.j.
      * Bratislava, Opavská ulica, 41 b.j.
      * Bratislava, Rozvodná ulica, 44 b.j.

Iné druhy stavieb

      * autosalón a autoservis ŠKODA v Pezinku
      * múzeum, Miloslavov - Alžbetin Dvor
      * kultúrny dom, Miloslavov - časť Miloslava

<< 1 | 2