Nosný stenový panel Panter ®

Riešenie sa týka nosného stenového panelu ako konštrukčne - izolačného stenového a predeľovacieho dielca s premenlivými výškami a šírkami, ktorý je určený na suchú montáž nosných a nenosných obvodových, vnútorných priečkových stien ako aj na opláštenie rôznych stavebných objektov.

Podstata technického riešenia
systému Panter ®


Panel pozostáva z troch vrstiev, z vonkajšej prvej vrstvy, druhej vrstvy nízkej špecifickej hustoty a z vonkajšej druhej vrstvy. Vonkajšiu prvú a druhú vrstvu tvorí špeciálna drevoštiepková konštrukčná doska. Druhá vrstva nízkej špecifickej hustoty je vytvorená zo stabilizovaného, vytvrdeného a samozhášavého polystyrénu.

Zloženie panelu Panter ®

Príkladné riešenie nosného stenového panelu PanterR znázornené na obrázku, kde je stenový panel znázornený v čiastočno

Stavebný polystyrén je samozhášavý a odolný proti UV žiareniu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>