Ekonomické bývanie: vďaka výborným tepelne izolačným vlastnostiam sú náklady na vykurovanie domu oproti klasickým technológiám výrazne nižšie, energeticky vysoko účinný

Rýchlosť výstavby: nízka hmotnosť, veľmi dobrá manipulácia a jednoduchosť systému umožní výrazne skrátiť čas výstavby oproti klasickým technológiám

Ekologická výstavba: použitie dreva ako znovuobnoviteľného zdroja, bezproblémová recyklácia systému, minimum odpadu pri výstavbe, drevený plášť z dosiek MFP je obnoviteľný pre spracovanie nových drevoštiepkových dosiek

Jadro panelu je z polystyrénu možno recyklovať, je inertné, nemá výživnú hodnotu a je nemenné (nie je aktívne), neprodukuje nežiadúce plyny a vyluhovadla

Celoročná výstavba: systém možno zaradiť medzi suché procesy výstavby, čo umožňuje celoročnú výstavbu

Nízke tepelné straty: energetický vysoko účinný nad R= 4 m2K/W pri hrúbke termopanelu 170 mm

Variabilný systém: termopanely sú vyrábané na mieru podľa projektovej dokumentácie

Nízka váha termopanelu: menšie zaťaženie základovej dosky ako pri výstavbe klasickým spôsobom (vhodný pre strešné nádstavby), výstavba bez použitia mechanizácie

Menej tepelných mostov: termopanel vďaka svojej jedinečnej konštrukcii umožňuje spojenie panelov bez prvkou, ktoré pôsobia ako tepelné mosty

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>