Nízka priechodnosť vzduchu konštrukciou termopanelu: systém zabraňuje kolísaniu teplôt v konštrukcii, hodnota tepelného odporu konštrukcie (R) je veľmi stála

Vlhkosť vzduchu v budovách neovplyvňuje hodnotu tepelného odporu konštrukcie

V obvodovom plášti z termopanelu nie sú otvory a dutiny a preto nedochádza k stratovému úniku tepla (alebo klimatizovaného vzduchu), súčasne nedochádza ani k vertikálnemu pohybu vzduchu vo vnútri konštrukcie (príkladom pre porovnanie je izolácia zo sklenej alebo minerálnej vaty alebo sypkých hmôt)

Termopanel je odolný voči napadnutiu hlodavcami a hmyzu

Materiály pre výrobu termopanelu neobsahujú CFC, HCFC, HFC alebo formaldehydy

Termopanel je významný aj svojou presnosťou, ktorá zaručuje aj presnosť ďalších konštrukcií a tak aj skvelú vizuálnu kvalitu objektov

Vďaka premyslenej koncepcií tohto systému je možné aj značné urýchlenie a skrátenie doby výstavby

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>