Slovensko patrí medzi krajiny s chladnejším klimatickým podnebím. Je chudobné na vlastné energetické zdroje a má obrovské rezervy v oblasti úspor a efektívneho využívania energie. Cieľom energetickej politiky by preto malo byť predovšetkým racionálne využívanie energie.Jednou z ciest úspor energie je zmenšenie tepelných strát cez obvodové stavebné prvky budov.

Stále platí - "Najlacnejšia energia je ušetrená energia!"

Tepelnoizolačná schopnosť obvodového plášťa sa môže vyjadriť ako pomer medzi rozdielom teplôt vnútorného a vonkajšieho prostredia, alebo ako pomer medzi rozdielom teplôt vnútorného a vonkajšieho povrchu obvodovej steny.

V dôsledku neustáleho narastania cien energie sa kladie čoraz väčší dôraz na efektívne využívanie nákladov na jej spotrebu.

Vznikajú nové metódy, ktorých prvoradou úlohou je zníženie nákladov vynaložených na energiu.

Jednou z metód zaoberajúcich sa únikmi tepelnej energie je termovízia.

Termovízia je metóda, meranie a zobrazenie, ktorá umožňuje získať viditeľnú informáciu o rozložení teploty na povrchu snímaného objektu na základe vyhodnotenia veľkostí žiarivého toku vyžarovaného z povrchu meraného objektu. Jedná sa nekontaktnú, nedeštruktívnu metódu, ktorú je možné uskutočniť aj za prevádzky meraného objektu.

Tepelné toky a termovízia systému PANTER ® (názorné ukážky):

Roh - spájaná časť:
termovízia | tepelné toky

Stena:
termovízia | tepelné toky

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7